Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

[Hội thảo] VIETNAM FINACE 2011

| | 0 nhận xét
VIETNAM FINACE 2011
Thời gian: 28-30/8/2011 tại Thành phố Hà Nội
Tổng hợp lịch Hội thảo, các bài thuyết trình và các báo cáo chuyên đề.

Agenda
VF2011 Conference Agenda - FINAL - E - latest.doc:
  1. VF2011 Conference Agenda - FINAL - V - latest.doc
Vietnam Finance - Conference Briefing
Phiên toàn thể / Báo cáo toàn thể / Chuyên đề 1 / Chuyên đề 2
Presentation
- Xu hướng tái cấu trúc nền tài chính quốc gia giai đoạn 2011-2020 (Vũ Nhữ Thăng - Bộ Tài chính)
- Public Finance Reforms - Korean Experience
- Kết nối Chính phủ và Người dân cho cải cách Thuế (Capgemini)
- Conneting Goverment and Citizens for Tax Transformation (Capgemini)
- Nâng cao hiệu lực hệ thống giám sát tài chính nhằm bảo đảm sự ổn định cho hệ thống tài chính
- Fiscal Decentralization in Japan (Masayoshi Hayashi)
- Performance Driven, Outcome Based Public Finance through Business Analytics (Robin Fong)
- Debt Management in Turbulent Times: Lessons for Vietnam (Deepak Mishra)
- Transforming your Data Center for Greater Efficiency and Availability (David Blumanis)
- Đề xuất về kiến trúc tổng thể ngành tài chính Việt Nam (Nguyen Tuan Hoa)
- Optimize Your Total Cost of Ownership (Le Hong The - EATON)
- A Tale of Two Cities (Syncsort)
- Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2020 (Vũ Văn Trường)
- The Reform strategy of Vietnam tax system in the 2011-2020 (Vũ Văn Trường)
- When Failure is Not an Option: Lessons Learned About Successful Procurement and Delivery of a New - - Tax System (Will Rice)
- Chiến lược tổ chức thanh toán của Kho bạc Nhà nước
- Định hướng chiến lược hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước
- Hiện đại hóa Hải quan: Các định hướng chính và Kế hoạch triển khai

Chi tiết các Báo cáo - Tham luận tại địa chỉ:
http://www.sachvn247.blogspot.com/2012/07/hoi-thao-vietnam-finace-2011-ha-noi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ghi rõ nguồn sachvn247.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Danh muc Hoi thao - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel